Hoe werkt gastouderopvang?

Kom er snel achter wat een gastouder voor jou en je kinderen kan doen

Wat is gastouderopvang

Gastouderopvang kenmerkt zich door huiselijkheid en kleinschaligheid. 

In haar eigen huis, of als nanny bij jou aan huis vangt de gastouder kinderen op met een maximum van 6 kinderen per keer. 

Een gastouder heeft tijd en aandacht voor uw kind. Vaak wordt er opvang op maat geboden en kan de gastouder flexibel zijn met haal en brengtijden of (wisselende) dagen, die je zelf afspreekt met jouw gastouder.

Er is daarbij sprake van een uurtarief voor de opvang en je hoeft dus geen hele dagdelen en uren af te nemen die je niet gebruikt. 

Je gastouder zal met jou kinderen afspraken maken over de verzorging en kan daarnaast activiteiten aanbieden, er heerlijk even op uit gaan naar de speeltuin of een wandeling maken. 

Een kind tot 4 jaar krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen op eigen tempo met aandacht voor zijn persoonlijke behoeften. De gastouder zal met het kind een band opbouwen en het kind voelt zich thuis bij de gastouder. 

Je schoolgaande kind tot 13 jaar beleeft opvang als een thuissituatie en kan naar school en sportactiviteiten worden gebracht. Net als thuis mogen er speelafspraken worden gemaakt na schooltijd.  Bij de gastouder heeft je kind een plek om zichzelf te zijn, te ontwikkelen en te kunnen uitrusten van een drukke schooldag alsof hij thuis is.

 

Wat doet GOB It Eintsje

De Nederlandse overheid heeft regels vastgelegd waaraan een gastouder moet voldoen. GOB It Eintsje zorgt er voor dat deze regels worden nageleefd middels o.a. een het voeren van een pedagogisch beleid en het checken van de eisen gesteld aan de gastouder. 

Middels een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kun jij de kinderopvangtoeslag aanvragen. 

GOB It Eintsje zorgt voor deskundigheidsbevordering middels cursussen en trainingen. 

Voor ouders en gastouders is er een persoonlijke opvangomgeving beschikbaar waarin je de gemaakte opvanguren, belangrijke administratie en opvanggegevens kunt vinden. 

GOB It Eintsje houdt je op de hoogte van belangrijk nieuws binnen de gastouderopvang of tariefwijzigingen. Middels een nog te vormen oudercommissie mogen ouders meepraten over de opvang.

De opvang-locatie jaarlijks gecontroleerd middels een risico-inventarisatie. Ook vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de geboden opvang. 

In de ouderbrochure kunt u meer lezen over de inhoud van gastouderopvang via GOB It Eintsje . 

De gastouder bepaalt zelf het uurtarief. Wij adviseren de gastouder dit niet hoger te schalen dan het vastgelegde maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

Daarnaast vraagt GOB It Eintsje maandelijks bureaukosten:

1e kind € 30,-

2e kind € 15,-  

3e en elk volgende kind € 5,-.