Aan de slag als gastouder

Jouw eigen professionele opvang met bemiddeling van GOB It Eintsje

Wat verwacht GOB It Eintsje van een gastouder

Werken als gastouder via GOB It Eintsje betekent dat je voldoet aan een aantal verplichte criteria. Middels een intake bij jou thuis wordt je aan de hand van alle criteria gescreend. Je vindt deze lijst in de brochure voor gastouders.

Als gastouder heb je een grote invloed op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Het is hierbij van belang dat er voldoende affiniteit , kennis en ervaring met kinderen is. 

Gastouderopvang via GOB It Eintsje maakt dat jij eigenaar bent van jouw eigen professionele gastouderopvang. Je hebt je daarom verdiept in jouw rol als gastouder en de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen die worden opgevangen. Hierbij hou je rekening met de verschillende pedagogische doelen, beschreven in het pedagogisch beleid van GOB It Eintsje. (Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden).

Er wordt van jou verwacht dat je de behoefte van het kind om kan zetten in acties. Dat wil weggen dat je het kind blijft volgen, kansen ziet en daarmee op een positieve manier, spelenderwijs ontwikkeling aangaat.

Het opvang van kinderen maakt van iedere dag een feestje, je mag trots zijn op jouw opvang! 

Ben je enthousiast geraakt en denk je goed te passen bij GOB It Eintsje? Meld je dan aan als gastouder. Er wordt dan op korte termijn contact opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

 

Wat doet GOB It Eintsje

De Nederlandse overheid heeft regels vastgelegd waaraan een gastouder moet voldoen. GOB It Eintsje zorgt er voor dat deze regels worden nageleefd middels o.a. een het voeren van een pedagogisch beleid en het checken van de eisen gesteld aan de gastouder. 

GOB It Eintjse maakt voor jou registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en koppelt jou aan ons GOB.

GOB It Eintsje zorgt voor deskundigheidsbevordering middels leuke en relevante cursussen en trainingen. 

Je krijgt een persoonlijke pagina via Portabase waarin je de uren die je hebt gewerkt kunt bijhouden en declareren aan de ouders.

GOB It Eintsje houdt je op de hoogte van belangrijk nieuws binnen de gastouderopvang of tariefwijzigingen. Middels een nog te vormen oudercommissie mogen ouders meepraten over de opvang.

De opvang-locatie jaarlijks gecontroleerd middels een risico-inventarisatie. Ook vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de geboden opvang. 

In de ouderbrochure kunt u meer lezen over de inhoud van gastouderopvang via GOB It Eintsje . 

De gastouder bepaalt zelf het uurtarief. Wij adviseren de gastouder dit niet hoger te schalen dan het vastgelegde maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

Daarnaast vraagt GOB It Eintsje maandelijks bureaukosten:

1e kind € 30,-

2e kind €15,-

3e en elk volgende kind € 5,-