Pedagogisch beleid

In de download vindt je ons pedagogisch beleidsplan. Hierin kun je lezen hoe Gastouderbureau It Eintsje werkt en op welke manier er wordt gestreefd naar hoge kwaliteit van gastouderopvang. De Wet Kinderopvang stelt diverse kwaliteitseisen aan het bemiddelingsbureau en de gastouderopvang. Een van deze eisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft opgesteld. Daarin wordt o.a. de pedagogische visie beschreven en de werkwijze die wordt gehanteerd bij de opvoeding en de omgang met kinderen.

GOB It Eintsje ziet de gastouder als een zelfstandig ondernemer die naast het pedagogisch beleid en de visie van It Eintsje haar eigen keuzes maakt om de ontwikkelingskansen van een kind te vergroten.

Naast het pedagogsiche beleid heb je misschien behoefte aan nog wat specifieke informatie. Deze kun je vinden in:

Brochure vraagouders

Brochure gastouders