Oudercommissie

Door middel van een oudercommissie kunnen ouders GOB It Eintsje adviseren. Bovendien worden zij betrokken bij belangrijke ontwikkelingen voor hun kinderopvang. Een oudercommissie is de stem van alle ouders en is daarmee een duidelijk aanspreekpunt voor It Eintsje.

Voor gastouderbureaus, zoals It Eintsje, waar een oudercommissie ontbreekt, is sinds 2016 wettelijk geregeld dat de inspraak van ouders op andere wijze mag worden ingevuld. Dit betreft de alternatieve ouderraadpleging.

Het is belangrijk dat medezeggenschap op effectieve wijze vorm wordt gegeven. Goede medezeggenschap is namelijk van belang voor de kwaliteit van de opvang

GOB It Eintsje heeft op dit moment nog geen actieve oudercommissie. Heb je interesse of wil je graag nog wat meer informatie? Neem dan contact op met GOB It Eintsje.